18/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról