Jegyzői Köszöntő

Tisztelt Somlószőlősi Állampolgárok! Tisztelt Honlaplátogató!


Üdvözlöm Önt a Somlószőlősi Polgármesteri Hivatal új honlapján.
Ezt a honlapot az Önök pontosabb tájékoztatása érdekében hoztuk létre, feltöltve mindazokkal az adatokkal és információkkal, melyek elősegítik az állampolgárok pontos és gyors tájékoztatását, figyelemmel az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezéseire.
Ennek érdekében honlapunkon tájékoztatást adunk a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséről, az általuk használt nyomtatványokról, a Képviselő-testület és bizottságok működéséről, a megalkotott rendeletekről, az elfogadott határozatokról.Olvashatóak a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, elérhetőek az intézmények honlapjai.Rendszeresen tájékoztatást adunk az általunk szervezett eseményekről, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Honlapunk a www.somloszolos.hu webcímen érhető el.

Somlószőlős, 2014.12.08.

Szlottáné Turi Edina
jegyző
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Jegyzőkönyvek 2017. év

2017. évi rendeletek

CsatolmányMéret
PDF ikon 1/2017. (I. 25.) ö.i r. Somlószőlős Község Önkormányzata szervezeti és működési szab. sz. 4/2014.(VII.21.) ö.r. módosításáról260.43 KB
PDF ikon 2/2017. ( I. 26.) ö. r. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014.(X. 22.) ö. r. módosításásról253.44 KB
PDF ikon 3/2017. ( I. 26.) ö. r. a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 12/2015. (V. 29.) ö.r. módosításásról479.65 KB
PDF ikon 4/2017. (I. 26.) ön.i r. az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II 16.)ö.r. módosításásról461.36 KB
PDF ikon 5/2017. (II.9.) ö. r. Somlószőlős község helyi építési szabályzatról, valamint szabályozási tevről szóló 7/2010.(IX.23.)ö.r. mód1.19 MB
PDF ikon 6/2017. (II. 15.) ö. r. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1.3 MB
PDF ikon 7/2017. (III. 1.) ö. r. a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 12/2015. (V. 29.) ö.r.módosításásról337.82 KB
PDF ikon 7/2017. (III. 1.) ö. r. 1.melléklete183.1 KB
PDF ikon 8/2017. (III. 1.) ö. r. az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II 16.) ö. r. módosításáról300.18 KB
PDF ikon 8/2017. (III. 1.) ö. r. 1. melléklete126.17 KB
PDF ikon 9/2017. (IV. 28.) ö. r. a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről594.77 KB
PDF ikon 10/2017. (V. 31.) ö. r. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) ö. r.módosításásról327.44 KB
PDF ikon 11/2017. (V.31.) ö.r. az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról277.23 KB
PDF ikon 12/2017. (VII.5.) ö. r.a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi e.1.51 MB
PDF ikon 13/2017. (IX.29.) ön.r. SzMSz módosításásról 715.77 KB
PDF ikon 13/2017. (IX.29.) ön.r. SzMSz módosításásról 1. melléklete154.33 KB
PDF ikon 14/2017.(IX. 29. ) ö.r.a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról397.32 KB
PDF ikon 15/2017.(IX. 29. ) ö.r. az egészségügyi alapellátás körzeteiről1.28 MB
PDF ikon 16/2017. (XI.28.) ö. r. a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 2.3 MB
PDF ikon 17/2017. (XI. 28. ) ö. r. A helyi adókról szóló 11/2014. ( XI. 28. ) ö.i r. módosításáról1.48 MB

Meghívó: Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

HIRDETMÉNY
 
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somlószőlős  Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Oldalak