Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Jegyzőkönyvek 2017. év

2017. évi rendeletek

CsatolmányMéret
PDF ikon 1/2017. (I. 25.) ö.i r. Somlószőlős Község Önkormányzata szervezeti és működési szab. sz. 4/2014.(VII.21.) ö.r. módosításáról260.43 KB
PDF ikon 2/2017. ( I. 26.) ö. r. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014.(X. 22.) ö. r. módosításásról253.44 KB
PDF ikon 3/2017. ( I. 26.) ö. r. a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 12/2015. (V. 29.) ö.r. módosításásról479.65 KB
PDF ikon 4/2017. (I. 26.) ön.i r. az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II 16.)ö.r. módosításásról461.36 KB
PDF ikon 5/2017. (II.9.) ö. r. Somlószőlős község helyi építési szabályzatról, valamint szabályozási tevről szóló 7/2010.(IX.23.)ö.r. mód1.19 MB
PDF ikon 6/2017. (II. 15.) ö. r. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1.3 MB
PDF ikon 7/2017. (III. 1.) ö. r. a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 12/2015. (V. 29.) ö.r.módosításásról337.82 KB
PDF ikon 7/2017. (III. 1.) ö. r. 1.melléklete183.1 KB
PDF ikon 8/2017. (III. 1.) ö. r. az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II 16.) ö. r. módosításáról300.18 KB
PDF ikon 8/2017. (III. 1.) ö. r. 1. melléklete126.17 KB
PDF ikon 9/2017. (IV. 28.) ö. r. a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről594.77 KB
PDF ikon 10/2017. (V. 31.) ö. r. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) ö. r.módosításásról327.44 KB
PDF ikon 11/2017. (V.31.) ö.r. az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról277.23 KB
PDF ikon 12/2017. (VII.5.) ö. r.a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi e.1.51 MB
PDF ikon 13/2017. (IX.29.) ön.r. SzMSz módosításásról 715.77 KB
PDF ikon 13/2017. (IX.29.) ön.r. SzMSz módosításásról 1. melléklete154.33 KB
PDF ikon 14/2017.(IX. 29. ) ö.r.a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról397.32 KB
PDF ikon 15/2017.(IX. 29. ) ö.r. az egészségügyi alapellátás körzeteiről1.28 MB
PDF ikon 16/2017. (XI.28.) ö. r. a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 2.3 MB
PDF ikon 17/2017. (XI. 28. ) ö. r. A helyi adókról szóló 11/2014. ( XI. 28. ) ö.i r. módosításáról1.48 MB

Meghívó: Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

HIRDETMÉNY
 
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somlószőlős  Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

2017. évi jegyzőkönyvek

Somlószőlős Napköziotthonos Óvoda 2017/2018 nevelési évre szóló beiratkozási időpontokról

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( a 25/2017. ( III. 27.) számú határozata alapján) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a Somlószőlősi Napköziotthonos Óvodába a 2017/2018 nevelési évre a beiratkozás időpontját az alábbiakban határozta meg :
  2017. április 27- (csütörtök) 8.00 órától 16.00 óráig és

Emlékhely kialakítása Gubics Dezső 1956-os eseményekbeli részvételéért, valamint a forradalom áldozatainak emlékére


Tisztelt Lakosság !
 
Somlószőlős Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket, hogy
 
 ,, Emlékhely kialakítása Gubics Dezső 1956-os eseményekbeli részvételéért, valamint a forradalom áldozatainak emlékére ’’

megnevezéssel emlékhelyet alakít ki a Somlószőlős 336/5 hrsz-ú területen.
 

Oldalak