3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége
3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

Az önkormányzat működési célú bevételeit

55.853 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

80.857 ezer forintban

A személyi juttatásokat

22.050 ezer forintban

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

5.469 ezer forintban

A dologi kiadásokat

26.277 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

2.727 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

24.334 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

0 ezer forintban

A beruházások összegét

0 ezer forintban,

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

0 ezer forintban;

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

22 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

6 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

16 főben