november 2018

Orvosi rendelő pályázat

                  
 

  A projekt azonosítószáma:  TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00029
 

A projekt címe: “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Somló-hegy lábánál

  • A Somlószőlős Község Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében belül 59 645 611 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Somlószőlős, Kossuth L. u. 167., valamint a Doba, Kossuth u. 14. szám alatt lévő orvosi rendelő épületek felújítására, bővítésére.. A TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00029 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Somló-hegy lábánál” című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A megvalósítás 2017.07.03-án kezdődött és a tervek szerint 2018. december 31. napjáig maradéktalanul megvalósul.

 

  • A fejlesztés tárgya a Somlószőlős, Kossuth L. u. 167. szám alatti ingatlanon található két épület - az orvosi rendelő, valamint a szociális szövetkezeti épület, ahol eddig a védőnői szolgálat is működött - teljes felújítása. Cél a meglévő orvosi rendelő nyugati irányba való bővítése, integrálva a védőnői szolgálattal és egy két állásos gépkocsi beállóval. A projekt keretében megújuló energia hasznosításra is sor kerül, a rendelő tetőszerkezetére telepítendő 10 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszeren keresztül, melynek célja az épület elektromos energia igényének biztosítása. A Doba, Kossuth u.14. szám alatti ingatlanon található orvosi rendelő illetve posta épületeket érintő beruházás keretében a meglévő épületek teljes felújításra, átalakításra kerülnek, egy akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, továbbá az ellátási körzetben dolgozó háziorvos részére, a feladata ellátásához szükséges személygépjármű kerül beszerzésre.

 

  • A projekt várható eredménye két modernebb és korszerűbben működő ellátó intézmény létrejötte, melyek a korszerűsítés után költséghatékonyan fenntarthatók. A tervezett korszerűsítéssel, és az energiatakarékos megoldások alkalmazásával projektünk hosszabb távon pénzügyi formában is megjelenő költség megtakarítást eredményez, a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházások, eszközbeszerzések pedig a minőségi, teljesebb körű feladatellátáshoz járulnak hozzá.

Sajtóközlemény 
Megindítótt eljárás 
Ajánlati dokumentáció 
Hirdetmény 
Szerződéssel kapcsolatos információk 
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
Vállalkozási szerződés 
Záró sajtóközlemény

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00041 Óvoda pályázat


 

  A projekt azonosítószáma:  TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00041
 

A projekt címe: “Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön”

  • A Somlószőlős Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében belül 163.121.594 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Somlószőlős, Kossuth L. u. 164. szám alatti meglévő óvoda épület átalakítására és bővítésére.. A TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00041 azonosítószámú „ Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A megvalósítás 2018.03.01-én kezdődött és a tervek szerint 2019. augusztus 31. napjáig maradéktalanul megvalósul.

  • A fejlesztés tárgya a Somlószőlős, Kossuth L. u. 164. szám alatti telekösszevonással érintett ingatlanon meglévő óvoda épület akadálymentesség és energiahatékonyság elveinek figyelembe vételével történő átalakítása, illetve bővítése óvodává és bölcsődévé. A meglévő épület észak és keleti irányban kerül bővítésre. Az épület jól elkülöníthető 3 épületrészre bontható. A meglévő épületben kerül kialakításra a nevelői-, ill. a melegítő konyha funkció. Az épület keleti bővítéseként kerül elhelyezésre a két csoportszoba (óvoda és bölcsőde), a hozzá tartozó kiegészítő funkciókkal és terasszal. Az épülettől északra, összekötő folyosóval történő összekapcsolással kerül kialakításra a tornaszoba és a tanácsadó, ill. épület fenntartási funkciókat ellátó részei. A fenntarthatóságot, költséghatékony üzemeltetést megújuló energiát felhasználó napelemes rendszer telepítésével, az épületben megvalósuló környezetbarát-energiatakarékos megoldásokkal, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítésével biztosítjuk. Megvalósul az udvar teljes felújítása, parkoló kialakítása, továbbá berendezési tárgyak, játékok és fejlesztő eszközök beszerzése, mellyel az óvodai gondozás megfelelő körülmények között, magasabb színvonalon kerülhet majd ellátásra. Új ellátási funkciót biztosít a kialakított és berendezett tornaszoba, a fejlesztő és nevelői szoba is. A felújítással érintett meglévő 25 óvodai férőhely mellett, az újonnan kialakított és berendezett 12 férőhelyes bölcsődei kapacitás különösen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását oldja meg, és teszi lehetővé a szülők munkába való visszatérését, munkavállalási lehetőségének javítását. A projekt keretében 2 fő számára munkahelyteremtés is történik: 2 fő gondozónő kerül felvételre gondozási és szakmai feladatellátással, mellyel a térségi munkanélküliség is csökken.

  • A projekt átfogó célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.Útmutató gazdasági szereplők részére 
Felhívás 
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
E1 Földszinti alaprajz 
E2 A-A metszet 
E3 B-B metszet 
E4 C-C metszet 
E5 homlokzatok 
E6 homlokzatok 
E7 homlokzatok 
E8-E12 részletrajzok 
E13 ablak konszignáció 
E14 ajtó konszignáció 
H1 helyszínrajz 
H2 kítűzési helyszínrajz 
Bontási jegyzőkönyv
Sajtóközlemény 

Záró Sajtóközlemémy